Miesięczne zestawienie zdarzeń w mieście Bielsko-Biała i powiecie bielskim - styczeń 2020 r.

Miesiąc

          Pożary         

Miejscowe zagrożenia

   Alarmy fałszywe  

Razem

Styczeń

 76 210 33  319

Luty

       

Marzec

       

Kwiecień

       

Maj

       

Czerwiec

       

Lipiec

       

Sierpień

       

Wrzesień

       

Październik

       

Listopad

       

Grudzień

       

Razem

 76  210  33  319

 

 Zdarzenia w gminach - styczeń 2020 r.

                               

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

m. Bielsko-Biała

 34 125  24 183

Bestwina

 1  7  1  9

Buczkowice

5 4 0 9

Czechowice- Dz.

8 39 2 49

Jasienica

 11 6 1 18

Jaworze

 3 3 1 7

Kozy

 0 1 0 1

Porąbka

 5 6 1 12

m. Szczyrk

 1 3 3 7

Wilamowice

 2 10 0 12

Wilkowice

 6 6 0 12