Miesięczne zestawienie zdarzeń w mieście Bielsko-Biała i powiecie bielskim - 2020 r.

Miesiąc

          Pożary         

Miejscowe zagrożenia

   Alarmy fałszywe  

Razem

Styczeń

 76 210 33  319

Luty

 64  348  30  442

Marzec

       

Kwiecień

       

Maj

       

Czerwiec

       

Lipiec

       

Sierpień

       

Wrzesień

       

Październik

       

Listopad

       

Grudzień

       

Razem

 140  558  63  761

 

 Zdarzenia w gminach - luty 2020 r.

                               

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

m. Bielsko-Biała

 34 172 19 225

Bestwina

 4  4 0 8

Buczkowice

2 9 0 11

Czechowice- Dz.

4 43 4 51

Jasienica

 3 49 1 53

Jaworze

1 13 1 15

Kozy

1 5 0 6

Porąbka

6 19 0 25

m. Szczyrk

3 10 4 17

Wilamowice

5 9 0 14

Wilkowice

1 15 1 17