Miesięczne zestawienie zdarzeń w mieście Bielsko- Biała i powiecie bielskim w 2017 roku

 

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy Fałszywe

Zdarzeń (ogółem)

styczeń

78

166

53

297

razem

78

166

53

297

 

Zdarzenia w gminach w 2017 roku
do 31 stycznia

 

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy Fałszywe

Zdarzeń (ogółem)

Bestwina

4

3

1

8

m. Bielsko- Biała

28

113

43

184

Buczkowice

2

7

0

9

Czechowice- Dz.

14

16

2

32

Jasienica

9

7

0

16

Jaworze

2

4

1

7

Kozy

4

3

0

7

Porąbka

5

3

3

11

Szczyrk

2

2

1

5

Wilamowice

4

5

2

11

Wilkowice

4

3 0

7