Każdego roku w okresie letnim pojawia się problem z gniazdami szerszeni oraz os, które nie tylko są uciążliwe, ale również mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.
Dlatego też 10 lipca 2009r. Komendant Główny PSP wdrożył na obszarze całego kraju ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS INTERWENCJI PROWADZONYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ OD ROJÓW LUB GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH.

Istotną rzeczą w walce z owadami błonkoskrzydłymi jest zapobieganie ich osiedlaniu się, co możemy uzyskać poprzez utrzymywanie szczelności budynków, likwidowanie szczelin w ścianach i naprawianie zbitych okien. Ponadto można zastosować odpowiednie środki chemiczne, które sprawiają, że owady nie będą chciały się osiedlać.

Osoba narażona na kontakt z szerszeniami lub osami powinna przestrzegać poniższych zasad:

 1. NIE NALEŻY zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym, w przypadku, gdy owady zagnieżdżą się w budynku, należy opuścić pomieszczenie, w którym się znajdują.
 2. NIE NALEŻY próbować samodzielnie usuwać roju czy też gniazda.
 3. NIE NALEŻY drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnego typu przedmiotami, bądź spryskiwanie ich wodą lub środkami owadobójczymi.
 4. NALEŻY ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
 5. W przypadku „ataku” owadów NALEŻY osłonić rękoma głowę, a w szczególności twarz, NIE NALEŻY opędzać się od owadów, gdyż może to je dodatkowo rozdrażnić.
 6. Przed wyjściem z domu nie używaj mocno perfumowanych kremów, dezodorantów, szamponów, płynów po goleniu itp.
 7. Przebywaj z dala od kwitnących roślin i dojrzałych, opadłych na ziemię owoców.
 8. Unikaj wzorzystej, jaskrawej odzieży, ubieraj się lepiej w biel, zieleń lub beż.
 9. Staraj się nie jeść na wolnym powietrzu słodkich owoców, marmolady, miodu czy dżemu.
 10. Utrzymuj szczelnie zamknięte kubły z odpadami i resztkami żywności.
 11. Nie chodź boso po łące- wiele pszczół buduje gniazda na lub tuż pod powierzchnią ziemi.
 12. PAMIĘTAJ- pot i dwutlenek węgla przyciągają żądlące owady, więc przy gimnastyce lub innej aktywności ruchowej na świeżym powietrzu powstaje duże niebezpieczeństwo użądlenia.

W sytuacji, gdy dojdzie do użądlenia przez owady błonkoskrzydłe, należy:

 1. Przetrzeć miejsce użądlenia środkiem dezynfekującym.
 2. Aby zminimalizować zagrożenie związane z wnikaniem jadu do ciała należy niezwłocznie go usunąć. W przypadku użądleń mnogich – w pierwszej kolejności usuwać jad z miejsc zbliżonych do dróg oddechowych, takich jak szyja, twarz.
 3. Po ukąszeniu w kończynę, unieść ją do góry, w celu zmniejszenia obrzęku.
 4. Aby zmniejszyć ból, na miejsce użądlenia, po zdezynfekowaniu można zastosować zimny okład.
 5. Osoba użądlona powinna położyć się i nie chodzić.
 6. Po użądleniu nie pozostawiać użądlonego samotnie.
 7. Osobom uczulonym na jad lub silnie pożądlonym należy niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.

Osoba zgłaszająca występowanie roju lub gniazda powinna oprócz standardowych danych, poinformować, w miarę mozliwości, dyżurnego stanowiska kierowania PSP o rodzaju owadów, miejscu ich usytuowania oraz czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności czy przebywają w nim dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

W sytuacji stwierdzenia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, straż informuje, że będzie doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podejmować wszelkie działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazd.

W pozostałych przypadkach będą podejmowanie działania polegające na: ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy „Prawo Budowlane”, zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.
Takie działania będą także podejmowane w przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu oraz braku akceptacji przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu takiej formy działania.
Analogicznie w sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm.

Zdarzenia związane z występowaniem owadów błonkoskrzydłych w większości przypadków nie są zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwia zagnieżdżenie się w nim owadów.
Aby zniechęcić owady do zakładania kolonii należy wiosną przeglądać szopy, poddasza, altanki i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi owady moga się przedostać do środka warto zabezpieczyć siatkami ochronnymi.


Więcej informacji:
 http://www.osy.com.pl
 http://zdrowie.med.pl


Poniżej zamieszczony został wykaz firm z terenu powiatu bielskiego wraz z telefonami kontaktowymi, zajmującymi się profesjonalnym usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Wykaz firm zajmujących się m.in. usuwaniem zagrożeń od owadów
na terenie powiatu bielskego i miasta Bielsko- Biała

A.R.C. PUH Roman Cygonek

Bielsko-Biała, ul. Jedności 7 A

(33) 811 74 95
tel. kom. 604 233 555

Zakład Usług Dezynfekcji i Dezateryzacji „DERAT" Jerzy Kuriata
(Stowarzyszenie Higieny i Kontroli Szkodników)

Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego 30/25

(33) 814 77 58
(33) 815 04 90
tel. kom. 502 270 937

DERTEX DDD – mgr Joanna Sordyl

Jaworze, ul. Bielska 84

(33) 497 97 97
(33) 814 31 44
(33) 814 60 33
tel. kom. 501 407 431
www.dertex.pl

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD D.D.i D. "GRUTOX" Tomasz Gruszczyk
(Stowarzyszenie Higieny i Kontroli Szkodników)

Grodziec Śląski ul.Bielska 143

(33) 815 31 73
tel. kom. 501 333 444
www.grutox.pl

Insekt Stop

Bielsko-Biała, ul. Rejtana 3

tel. kom. 663 691 018
tel. kom. 884 811 864
www.insektstop.pl

INSERAT
(Stowarzyszenie Higieny i Kontroli Szkodników)

Bielsko-Biała, ul. Polna 107d

(33) 488 69 74
tel. kom. 602 743 758
tel. kom. 602 191 758
tel. kom. 662 208 758
tel. kom. 501 025 760

www.inserat.com.pl

Majewski Group Bielsko-Biała, ul. Danielowa 22 tel. kom. 503 171 284

Pogotowie Sanitarno – Epidemiologiczne „NOWISTA" S. Stanek

Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 35

(33) 821 06 33
tel. kom. 502 090 034
www.nowista.pl

F.U.H. Pest – Max

Bielsko-Biała, ul. Podgórze 9a/13

tel. kom. 608 083 333

Sterilex DDD Wilkowice, ul. Nad Wilkówką 30 tel. kom. 608 832 521
tel. kom. 512 087 180