UWAGA z dniem 3.12.2019r. nabór został zakończony.

 

Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo – starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 15.07.2019r.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Druk nr 1

Druk nr 2

 

Aneks do ogłoszenia z dnia 23.07.2019 r.

 

Protokóły z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik-kierowca) w KM PSP w Bielsku-Białej:

Protokół nr 1

Protokół nr 2

Protokół nr 3

Protokół nr 4

Protokół nr 5

Protokół nr 6