Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo – starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 15.07.2019r.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Druk nr 1

Druk nr 2

 

Aneks do ogłoszenia z dnia 23.07.2019 r.

 

Protokóły z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik-kierowca) w KM PSP w Bielsku-Białej:

Protokół nr 1

Protokół nr 2

Protokół nr 3

Protokół nr 4

Protokół nr 5

Informacja dotycząca zakończenia naboru do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej ogłoszonego w dniu  23 lipca 2018 roku na stanowisko stażysty docelowo starszy ratownik.

 

Protokół nr 6 - do pobrania.

Informacja dotycząca zakończenia naboru do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej ogłoszonego w dniu  21 luteo 2018 roku na stanowisko stażysty docelowo starszy ratownik-kierowca.

Protokół nr 6 - do pobrania.

Informacja dotycząca zakończenia naboru do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej na stanowisko stażysty docelowo starszy inspektor.

Protokół nr 6 - do pobrania.

Informacja dotycząca V etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Protokół nr 5 - do pobrania.

Informacja dotycząca VI etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Protokół nr 5 - do pobrania.

Informacja dotycząca V etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Protokół nr 4 - do pobrania.

Informacja dotycząca IV etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor) w KM PSP w Bielsku-Białej.

 

Protokół nr 4 - do pobrania.

Informacja dotycząca III etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Protokół nr 3 - do pobrania.

Informacja dotycząca III i IV etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Protokół nr 3 - do pobrania.

Informacja dotycząca II etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Protokół nr 2 - do pobrania.

Informacja dotycząca II etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Protokół nr 2 - do pobrania.

Informacja dotycząca I etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Protokół nr 1 - do pobrania.

Informacja dotycząca I etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Protokół nr 1 - do pobrania.

 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego sporządzonego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza granicami zakładu LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach-Dziedzicach.  Konsultacje społeczne zaczynają się w dniu 18 czerwca i potrwają do 17 lipca br.

Dokumnet do pobrania

Informacja dotycząca VI etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik kierowca) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Wyciąg z protokołu nr 5.

Informacja dotycząca V etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik kierowca) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Informacja z V etapu - test wiedzy.

UWAGA:

Test wiedzy odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godz. 9.00 w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 36, Katowice 40-042.

Przed przystąpieniem do testu wiedzy, kandydat zobowiązany jest okazać się dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Informacja dotycząca III i IV etapu naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik kierowca) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Dokładna godzina V etapu (test wiedzy) zostanie podana w dn. 21.03.2018 r.

Wyciąg z protokołu nr 4

Informacja dotycząca II etapu (część II) naboru na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik kierowca) w KM PSP w Bielsku-Białej.

Wyciąg z protokołu nr 3