Rejon operacyjnego działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej obejmuje teren 10 miast i gmin powiatu bielskiego oraz miasto Bielsko- Biała. Rejon operacyjnego działania zabezpieczają dwie Jednostki Ratowniczo- Gaśnicze rozlokowane w mieście Bielsko-Biała oraz  Posterunek Zamiejscowy zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach.  


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
ul. Leszczyńska 43
43-300 Bielsko- Biała
tel. +48 33 812 60 65, +48 33 812 60 66
tel. +48 33 816 54 14, +48 33 811 38 46
fax: +48 33 812 20 64

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
ul. Wapienicka 12
43-300 Bielsko- Biała
tel. +48 33 818 44 23

Posterunek Zamiejscowy w Czechowicach- Dziedzicach
ul. Barlickiego 24
43-500 Czechowice- Dziedzice
tel. +48 32 215 31 16