DSC 3954W dniu 17.05.2015r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP, w którym uczestniczyli również delegaci naszego Koła.
Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes ZW kol. Jerzy Drozdek. Prezes kol. Jerzy Drozdek odczytał sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Wojewódzkiego. Przedstawiono również sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Komisji Socjalnej, a także z działalności finansowej Zarządu Wojewódzkiego. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.


W Zjeździe uczestniczyli również zaproszeni związkowcy Policji i Służby Więziennej w Katowicach. W uznaniu zasług Wojewódzki Zjazd Delegatów przyznał Godność Honorowego Prezesa ZW kol. Jerzemu Drozdkowi.
W kolejnym punkcie programu Zjazdu, w jawnych wyborach wybrano władze Wojewódzkie, gdzie również znalazły się nazwiska delegatów naszego Koła:

Prezydium ZW
Prezes kol. Roman Szłapa
V-ce Prezes kol. Grzegorz Świerkot
V-ce Prezes kol. Jarosław Zabłocki
Sekretarz kol. Lucyna Porębska
Skarbnik kol. Irena Zbylut
członek kol. Paweł Zasępa
członek kol. Janusz Kucharczyk
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Przewodniczący kol. Czesław Kozak
z-ca przewodniczącego kol. Krzysztof Sromek
członek kol. Jan Wieczorek
członek kol. Robert Patyk
członek kol. Jacek Koniarski
Delegaci na Zjazd Krajowy
kol. Roman Szłapa
kol. Lucyna Porębska
kol. Krzysztof Sromek
kol. Paweł Zasępa
Nowo wybrany Prezes ZW kolega Roman Szłapa,podziękował za wybór i zaufanie oraz przedstawił program działania ZW w obecnej kadencji.

Nasze Koło Związku Emerytów i Rencistów PSP reprezentowali:
kol. Jarosław Zabłocki
kol. Krzysztof Sromek
kol. Andrzej Pająk
kol. Aleksander Radkowski
kol. Wiesław Nowak-Beskidzki
kol. Marek Pacholski

DSC 3943  DSC 3949 DSC 3951 DSC 3957 DSC 3968 DSC 3984 DSC 3954