Na podstawie porozumienia z organizatorem Festiwalu Biegowego odbywającego się w Krynicy-Zdrój w dniach 5-7 wrzesień 2014r. - zaproponowano udział reprezentacji Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w tym wydarzeniu sportowym. Organizatorami Festiwalu Biegowego są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz miasta Krynica-Zdrój i Muszyna-Zdrój. Festiwal ten, to jedna z największych imprez biegowych w Polsce. Zachodzi potrzeba wyłonienia reprezentacji środowisk mundurowych w Festiwalu Biegowym w Krynicy-Zdrój. Pragniemy jako ZEiRP RP zgłosić naszą reprezentację. Termin zgłoszeń krótki, bo do dnia 29.06.2014r.

Bliższe informacje w załączniku.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie do kol. Marka Pacholskiego tel. 504 216 191.