Drukuj
08
Paź

Prosimy członków naszego Koła Emerytów i Rencistów PSP o niezaleganie ze składkami członkowskimi dłużej niż 1 rok. Jest to dla Zarządu naszego Koła niezręczna sytuacja, by tak często upominać zalegających o terminowości wpłat. Kwota składki to jedyne 24,00 zł rocznie (składka dzienna to: 6,6 grosza, a w roku przestępnym 6,5 grosza). Nie jest to majątek, jednak bez opłaconych składek nasze Koło Emerytów i Rencistów PSP nie może funkcjonować. Składki odprowadzane są do Zarządu Głównego na podstawie aktualnej listy członków, a nie na podstawie rzeczywiście dokonanych przez naszych członków wpłat. Nasz Zarząd musi więc dopłacać za osoby, które nie wywiązały się z opłaceniem składki w terminie.

Od roku 2013-go, w myśl § 12 Statutu Związku i podjętej uchwały naszego Zarządu, skreślani z listy naszego Koła zostaną członkowie zalegający ze składkami za lata 2011 i 2012.

Bardzo prosimy o uregulowanie zaległości w najbliższym terminie.

Z poważaniem
Zarząd Koła.