Poniżej przedstawiamy protest wystosowany do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu obniżenia funduszu socjalnego dla emerytów Pożarnictwa RP i Straży Granicznej.

Protest