Drukuj

Logo Związku

Stowarzyszenie pod nazwą „Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” jest niezależną i samodzielną organizacją, posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie całego Kraju w oparciu o własny STATUT ZWIĄZKU - pobierz plik PDF.

Działalność oparta jest na pracy społecznej jego członków.

 

 

Celem Związku jest:

1.Zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów /wdowców/ po strażakach.

2.Ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej.

3.Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji.

4.Pielęgnowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą.

5.Czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obrona honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy.

6.Wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej, oraz innych sprawach publicznych.

7.Pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa, oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu publicznym.

8.Umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej, członkami ochotniczych straży pożarnych i innymi strażami i służbami ratowniczymi.

9.Reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantów Państwowej Straży Pożarnej – we wszystkich sprawach, a szczególnie socjalno-bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.

Deklaracja przystąpienia do związku – pobierz plik PDF.