Drukuj

DSC 2871W dniu 09.01.2020r. odbyło się uroczyste spotkanie emerytów i rencistów pożarnictwa w Bielsku Białej w gościnnym dla nas Domu Strażaka w Wilkowicach. Spotkanie prowadził Prezes koła ZEiRP RP kol. Jarosław Zabłocki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezes ZW ZEiRP RP w Katowicach – kol. Romana Szłapa, Komendant Miejski PSP w Bielsku Białej – st. bryg. Zbigniew Mizera  wraz z pracownikami Komendy. Zatwierdzono program zebrania, odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Prezes Koła przedstawił dokonania zrealizowane w roku 2019 oraz program, który będzie realizowany w roku 2020, poinformował o powiększeniu stanu naszego koła do 129 członków na koniec roku 2019. Przegłosowano podwyższenie składki członkowskiej z 30 zł na 40 zł rocznie.

Głos zabierali: Komendant Miejski Zbigniew Mizera, który przedstawił najważniejsze dokonania zrealizowane w 2019r.  oraz zamierzenia do zrealizowania w roku bieżącym. Podkreślił chęć współpracy z Zarządem naszego Koła Emerytów i Rencistów. Wszystkim zebranym życzył zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Zbigniew Pęzioł przedstawił propozycję dot. „ostatniej drogi (pożegnania) emeryta”. Pogrzeb z asystą sztandaru. Wymaga to jednak zmiany ceremoniału pożarniczego.  Prezes ZW ZEiRP RP kol. Roman Szłapa omówił rozwój oraz stan naszej organizacji w woj. śląskim oraz złożył najlepsze życzenia oraz  życzył wysokiej waloryzacji  rent i emerytur w bieżącym roku. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali poczęstowani przepysznym posiłkiem, a rozmowy trwały do godzin wieczornych.

 

DSC 2865 DSC 2863 DSC 2871 DSC 2874 DSC 2875 DSC 2881 DSC 2887 DSC 2894 DSC 2904 DSC 2907