Jura

Serdecznie zapraszamy na dwudniową wycieczkę w Jurę Krakowsko-Częstochowską połączoną z grzybobraniem. Termin 8-9 września 2019r. Koszt 290,00 zł od osoby. Zapisy osobiście u Pani Oli Czajka w KM PSP Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43. Zadatek - 100,00 zł od osoby do dnia 14 sierpnia 2019 r.

 
Program wycieczki:


Dzień pierwszy

8.00 - wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd do Ojcowskiego Parku Narodowego. Wizyta na Zamku w Pieskowej Skale(z zewnątrz), Maczuga Herkulesa. Przejście piesze Ojcowskim Parkiem Narodowym przez Wąwóz Ciasne Skałki do Jaskini Łokietka, przez Bramę Krakowską, Doliną Prądnika obok Igły Deotymy do Ojcowa. Ekspozycja Przyrodnicza Ojcowskiego Parku Narodowego połączona prezentacją filmu 3D.

Zwiedzanie Osady Młynarskiej Boroniówka. Jest to najstarszy i najcenniejszy zespół młynarski w Dolinie Prądnika, a zarazem interesujący przykład drewnianej architektury przemysłowej – jeden z niewielu zachowanych tego typu obiektów na całej Jurze. Przejazd do pensjonatu. Zakwaterowanie, obiadokolacja w formie grilla. Nocleg.

Dzień drugi
8.00 – śniadanie. Czas wolny na grzybobranie. Około południa Przejazd do Ogrodzieńca – przejście na Górę Birów. Zna­j­duje się ona na północ od ruin Zamku Ogrodzie­nieck­iego w Podzam­czu w odległości ok. 1,5 km. Zrekon­struowano tu drewniano-​kamienny Gród styl­i­zowany na słowiańską twierdzę, która według badań arche­o­log­icznych, ist­ni­ała w tym miejscu na przełomie XIII i XIV wieku. Grodzisko tworzy wieża bramna, wał kamienno-​drewniany, wieża strażnicza, wieża obserwa­cyjna i chata, w której zna­j­duje się ekspozy­cja muzealna. Przejście do zamku w Ogrodzieńcu zwiedzanie ruin zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd. Obiad. Powrót ok. 20.00.

                                                                   ZAPRASZAMY SERDECZNIE