D 155452W dniu 11.01.2017r. odbyło się uroczyste spotkanie emerytów i rencistów pożarnictwa w Bielsku Białej w gościnnym Domu Strażaka w Wilkowicach. Spotkanie prowadził Prezes koła ZEiRP RP kol. Jarosław Zabłocki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezes ZW ZEiRP RP w Katowicach – kol. Romana Szłapa, Komendant Miejski PSP w Bielsku Białej – bryg. Zbigniew Mizera  wraz z pracownikami Komendy.
Prezes Koła przedstawił dokonania zrealizowane w roku 2017 oraz program który będzie realizowany w roku 2018, poinformował o powiększeniu stanu naszego koła do 129 członków na koniec roku 2017.

Głos zabierali: Komendant Miejski, który przedstawił najważniejsze dokonania zrealizowane w 2017r.  oraz zamierzenia do zrealizowania w bieżącym roku. Wszystkim zebranym życzył zdrowia oraz wszelkiej poprawy. Prezes ZW omówił stan naszej organizacji w woj. śląskim, zmianę od lipca 2017r. „Zasad rozdziału funduszu socjalnego” oraz uchwalenie Nowego Statutu przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w dniu 14 grudnia 2017r.  w Warszawie. Złożył najlepsze życzenia oraz  życzył wysokiej waloryzacji  rent i emerytur od 1 marca.


Na wniosek Zarządu Koła, obchodzący 90-te urodziny kol. Stanisław Krutak otrzymał prezent z funduszu socjalnego wręczony przez Prezesa ZW i Prezesa Koła.
Rozmowy uczestników trwały do późnych godzin wieczornych.

 D 155354 D 155410 D 155417 D 155424 D 155432 D 155502 D 155510 D 161936