Drukuj
PDF

Wydanie zaświadczenia o zdarzeniu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej udziela informacji dotyczącej potwierdzenia zdarzeń występujących w ewidencji KM PSP, z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Przekazanie przedmiotowej informacji na piśmie stanowi urzędowe potwierdzenie faktów wymaganych przepisem prawa, dlatego też zgodnie z art. 217 § 2 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego wydaje się zaświadczenie. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. rok 2016, poz. 1827 z pózn. zm.), od zaświadczeń pobiera się opłatę skarbową. W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, będącego załącznikiem do ustawy, w części II dotyczącej wydania zaświadczeń, w pkt. 21 określono, że od pozostałych zaświadczeń - do których należy zaliczyć zaświadczenie o szkodach pożarowych lub wynikających z innego miejscowego zagrożenia - stawka wynosi 17 zł.

Aby otrzymać zaświadczenie należy wypełnić druk stanowiący załącznik „Zaświadczenie o zdarzeniu” i przesłać go na adres: Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej (43-400 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43) lub faxem na numer: (33) 812-20-64. Do pisma należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek Urzędu Miasta Bielsko-Biała:

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Osoby , które zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. rok 2016, poz. 1827 z pózn. zm.) są zwolnione z opłaty skarbowej prosimy o dołączenie dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1170 z późn. zm.) opłata skarbowa nie jest pobierana od udzielanych zakładom ubezpieczeń informacji o stanie sprawy, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności.

Zaświadczenia są wydawane w terminie do 7 dni zgodnie z art. 217 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Pobierz "Wzór wniosku dotyczącego wydania zaświadczenia o interwencji PSP"

Kontakt

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku Białej
ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko- Biała, woj. śląskie

tel. +48 33 812 22 33 - Sekretariat
tel. +48 33 812 60 65, +48 33 812 60 66
tel. +48 33 816 54 14, +48 33 811 38 46
fax: +48 33 812 20 64
fax: +48 33 822 83 10 - Stanowisko Kierowania
e-mail Sekretariat:
e-mail:

adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /kmpspbielsko/SkrytkaESP

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie, zobacz nasza polityke prywatnosci. Polityka prywatnosci.

Nie pokazuj mi wiecej tego komunikatu:

EU Cookie Directive Module Information