Wykonanie budżetu na rok 2014 wyniosło:

15.483.149,01 zł (99,99% planu), z czego:

 • 12.508.635,67 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków płacowych,
 • 2.814.620,39 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,97% planowanych wydatków bieżących,
 • 159.892,95 zł na wydatki majątkowe (inwestycje), co stanowi 99,93% planowanych wydatków majątkowych.
Wykonanie budżetu na rok 2013 wyniosło:

14.971.407,17 zł (100,00% planu), z czego:

 • 12.906.983,69 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków płacowych,
 • 102.212,52 zł na remonty, co stanowi 99,95% planowanych wydatków na remonty,
 • 1.962.210,96 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,99% planowanych wydatków bieżących,
 • 0 zł na wydatki majątkowe (inwestycje), co stanowi 100,00% planowanych wydatków majątkowych.
Wykonanie budżetu na rok 2011 wyniosło:

14.676.045 zł (99,99% planu), z czego:

 • 11.928.589 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków płacowych,
 • 2.447.456 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,93% planowanych wydatków bieżących,
 • 300.000 zł na wydatki majątkowe (inwestycje), co stanowi 100,00% planowanych wydatków majątkowych.
Wykonanie budżetu na rok 2012 wyniosło:

14.684.868 zł (99,93% planu), z czego:

 • 12.261.516 zł na wydatki płacowe, co stanowi 99,92% planowanych wydatków płacowych,
 • 2.423.351 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,96% planowanych wydatków bieżących,
 • 0 zł na wydatki majątkowe (inwestycje), co stanowi 100,00% planowanych wydatków majątkowych.