Wykonanie budżetu na rok 2014 wyniosło:

15.483.149,01 zł (99,99% planu), z czego:

  • 12.508.635,67 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków płacowych,
  • 2.814.620,39 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,97% planowanych wydatków bieżących,
  • 159.892,95 zł na wydatki majątkowe (inwestycje), co stanowi 99,93% planowanych wydatków majątkowych.