Wykonanie budżetu na rok 2013 wyniosło:

14.971.407,17 zł (100,00% planu), z czego:

  • 12.906.983,69 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków płacowych,
  • 102.212,52 zł na remonty, co stanowi 99,95% planowanych wydatków na remonty,
  • 1.962.210,96 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,99% planowanych wydatków bieżących,
  • 0 zł na wydatki majątkowe (inwestycje), co stanowi 100,00% planowanych wydatków majątkowych.