Wykonanie budżetu na rok 2012 wyniosło:

14.684.868 zł (99,93% planu), z czego:

  • 12.261.516 zł na wydatki płacowe, co stanowi 99,92% planowanych wydatków płacowych,
  • 2.423.351 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,96% planowanych wydatków bieżących,
  • 0 zł na wydatki majątkowe (inwestycje), co stanowi 100,00% planowanych wydatków majątkowych.