Drukuj

Wykonanie budżetu na rok 2018 wyniosło:

17.889.773,62 zł (99,99% planu), z czego: