Wykonanie budżetu na rok 2018 wyniosło:

17.889.773,62 zł (99,99% planu), z czego:

  • 14.748.600,53 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100% planowanych wydatków płacowych,
  • 2.973.613,51 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,99% planowanych wydatków bieżących,
  • 167.559,58 zł na wydatki bieżące remontowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków remontowych.