Drukuj

Wykonanie budżetu na rok 2017 wyniosło:

16.653.585,30 zł (99,99% planu), z czego: