Wykonanie budżetu na rok 2017 wyniosło:

16.653.585,30 zł (99,99% planu), z czego:

  • 14.467.092,08 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100% planowanych wydatków płacowych,
  • 2.065.239,08 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,99% planowanych wydatków bieżących,
  • 121.254,14 zł na wydatki bieżące remontowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków remontowych.