Wykonanie budżetu na rok 2011 wyniosło:

14.676.045 zł (99,99% planu), z czego:

  • 11.928.589 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków płacowych,
  • 2.447.456 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,93% planowanych wydatków bieżących,
  • 300.000 zł na wydatki majątkowe (inwestycje), co stanowi 100,00% planowanych wydatków majątkowych.