Wykonanie budżetu na rok 2016 wyniosło:

15.728.466,54 zł (99,99% planu), z czego:

  • 13.540.281,41 zł na wydatki płacowe, co stanowi 99,99% planowanych wydatków płacowych,
  • 2.046.487,73 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,97% planowanych wydatków bieżących,
  • 141.697,40 zł na wydatki bieżące remontowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków remontowych.