Wykonanie budżetu na rok 2015 wyniosło:

15.069.875,17 zł (100,00% planu), z czego:

  • 13.092.868,16 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków płacowych,
  • 1.850.306,85 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków bieżących,
  • 126.700,16 zł na wydatki bieżące remontowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków remontowych.