psp 20 logoW 2012 roku mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej, której głównym zadaniem jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

W związku z tym jubileuszem Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej chciałby zaprosić chętnych przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także ponadgimnazjalnych na Dni Otwartych Strażnic realizowanych w naszych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych, gdzie dzieci i młodzież będą miały okazję zapoznać się z pracą strażaków oraz podstawami ratownictwa medycznego w zakresie opatrywania ran i poparzeń, a także wzywania pomocy na miejsce zdarzenia.

Akcja pt. „Dni Otwartych Strażnic z okazji jubileuszu XX - lecia PSP” będzie trwała cały maj. Placówki oświaty, które chciałyby wziąć udział w akcji prosimy o zgłoszenia do dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych celem ustalenia terminu.

Dane do kontaktu:

  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, ul. Leszczyńska 43 – Tel. (0-33) 812-22-33 wew.146 (dowódca JRG), lub wew. 143 (zastępca dowódcy JRG)
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2, ul. Wapienicka 12 – Tel. (0-33) 818-44-23

Akcja ma na celu poszerzenie wiedzy na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.
Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.