covid bb 2Państwowa Straż Pożarna prowadzi na terenie kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2.  Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej dokonują m.in. pomiarów temperatury osób na jednym z przejść granicznych  w Cieszynie. Ponadto przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej zostały rozłożone namioty, stanowiące  przyszpitalną polową izbę przyjęć.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego na polecenie wojewody śląskiego udostępnili namioty, które stanowić mają przyszpitalne polowe izb przyjęć. Obecnie jest to 45 namiotów w 17 miastach województwa. Zadania strażaków związane z tworzeniem i prowadzeniem polowych izb przyjęć, polegają na rozstawieniu namiotów pneumatycznych, wyposażeniu ich zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obsługi infrastruktury technicznej, tj. ogrzewania oraz oświetlenia. Strażacy nie wykonują żadnych zadań w strefie zagrożenia koronawirusem. 

Kolejną sferą w której strażacy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego wspierają działania innych służb, jest uruchomione na głównych przejściach granicznych (w Cieszynie, Zebrzydowicach, Chałupkach, Gołkowicach i Gorzyczkach) punktów kontroli sanitarnej, obecni na nich strażacy wykonują pomiary temperatury osób podróżujących, przede wszystkim autokarami i busami. Działania te prowadzone są pod nadzorem i w uzgodnieniu ze Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Do działań włączyli się także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy pomagaja, w razie potrzeby, osobom starszym lub objetym kwarantanną w dostarczaniu produktów pierwszej potrzeby takich jak żywność czy lekarstwa. 

Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wszystkie te działania nie mają wpływu na gotowość operacyjną jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie interwencje wynikające z realizacji ustawowych działań obsługiwane są jak dotychczas.

covid bb 1covid bb 3covid bb 4covid bb 5covid bb 6covid bb 7covid bb 8