Drukuj

czad oszukuje zmysłySezon grzewczy w pełni, bielscy strażacy od początku października byli wzywani do pomiaru tlenku węgla w budynkach mieszkalnych już 13 razy, w całym województwie śląskim takich interwenci było już ponad 200. W tym samym czasie w Bielsku-Białej i powiecie bielskim  odnotowano 14 pożarów wynikających z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych, w skali województwa było ich ponad 150.

W czasie sezonu grzewczego zwiększa się zagrożenie nie tylko pożarowe, ale również ryzyko zatrucia tlenkiem węgla zwanego popularnie czadem. Jest on bezsmakowy i bezwonny, dlatego ciężko go rozpoznać i przewidzieć niebezpieczeństwo z nim związane. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

 

Objawy zatrucia tlenkiem węgla:

 

Szacuje się, że tlenek węgla jest jedną z najczęstszych przyczyn zatrucia inhalacyjnego na świecie. Według danych z USA z lat 2013-2016 rocznie dochodzi do około 15 tys. zatruć, z których 500 kończy się śmiercią. Najczęściej ekspozycja ma miejsce w domu, ofiary to głównie osoby poniżej 44. roku życia. Zgodnie z przewidywaniami, do największej liczby zdarzeń pożarowych z udziałem ofiar śmiertelnych dochodzi w okresie grzewczym.

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

  1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

 

Warto też zainstalować czujniki tlenku węgla, które kontrolują czy w domu lub mieszkaniu tworzy się czad i w razie niebezpieczeństwa alarmuje mieszkańców.