Bielsko OSP Czaniec 28.09.2019 5 Copy28 września 2019 roku, w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu, odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco Daily GLBA 1/0,7. Zakup samochodu został współfinansowany ze środków: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Gminnego Porąbka, środków własnych OSP oraz Rady Sołectwa Czaniec.

 W uroczystości udział wzięli:

  1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed,
  2. Starosta Bielski Andrzej Płonka,
  3. Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera,
  4. Prezes Zarząd Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Stanisław Nycz,
  5. Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek.

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Świętego Bartłomieja w Czańcu. Następnie zaproszeni goście oraz poddziały przemaszerowały do jednostki, gdzie dowódca uroczystości złożył meldunek sekretarzowi stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławowi Szwedowi. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu, przybyłych gości przywitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu dh Tomasz  Nalborczyk .

Następnie miało miejsce poświęcenie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco Daily, a Minister, Starostwa Bielski i Wójt przekazali strażakom z Czańca akt włączenia pojazdu do podziału bojowego jednostki.

Podczas uroczystości jednostka OSP Czaniec otrzymała w prezencie z rąk Pana Ministra oraz Starosty  dwie cyfrowe  radiostacje nasobne.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podziękowali druhom za wieloletnią pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Został odczytany również list gratulacyjny Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego.

W trakcie uroczystości zostały wręczone podziękowania dla zaproszonych gości oraz sponsorów którzy wsparli finansowo jednostkę OSP.

Po przemówieniach gości miała miejsce defilada piesza i zmotoryzowana.

Uroczystość uświetniła również orkiestra  dęta z OSP Roczyny oraz liczne delegacje pocztów sztandarowych z okolicznych jednostek OSP.

Bielsko OSP Czaniec 28.09.2019 1 CopyBielsko OSP Czaniec 28.09.2019 2 CopyBielsko OSP Czaniec 28.09.2019 3 CopyBielsko OSP Czaniec 28.09.2019 4 Copy