24 lipca 2019 roku po długiej chorobie zmarł w wieku 66 lat druh Jacek Gruszka, od ponad 50-ciu lat związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaniowie. Po odbyciu trzy letniej służby w  Zawodowej i Zakładowej Straży Pożarnej Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach, swoje zawodowe życie nadal związał z czechowicką rafinerią i działem łączności telefonicznej. Pracując społecznie w jednostce OSP Kaniów uczestniczył m.in. w walce z pożarami na terenie Rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, pożarami lasów w Olkuszu, Imielinie i Kuźni Raciborskiej.

Wielokrotnie z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem niósł pomoc społeczeństwu w licznych akcjach powodziowych na terenie sołectwa Kaniów i gminy Bestwina. W latach 70-tych był mocno związany ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, jako inspektor drużyn p-poż. w Komendzie Hufca ZHP w Czechowicach-Dziedziach. W roku 2002 zakłada i organizuje sekcję ratownictwa wodnego w OSP Kaniów. Corocznie organizował kursy i szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego nie tylko dla strażaków z Kaniowa, ale także dla jednostek OSP z terenu gminy, powiatu oraz strażaków Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Drużyna pod jego kierownictwem i opieką, od czterech lat zdobywa pierwsze miejsca na Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym k. Konina.

Jacek Gruszka to w pamięci kaniowian Wielki Społecznik, uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in. Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Zasłużony Dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie – 30 lipca 2019 roku o godzinie 15:00.

Fotgrafia Marcin Kowolik: "Jacek Gruszka odbiera odznakę za 50-lat służby w straży pożarnej".

Jacek Gruszka odbiera odznakę za 50 lat służby w straży pożarnej. Fot Marcin Kowolik