lekki samochód ratownictwa chemicznegoKomendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej niedawno przybył nowy sprzęt- lekki samochód specjalny ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Samochód rozpoznawczy z funkcją ratownictwa ekologiczno-chemicznego, wyposażony jest w sprzęt do detekcji i identyfikacji rodzajów skażeń (testy, zestawy poboru próbek, urządzenia wykrywcze, mierniki skażeń, eksplozymetry, toksykometry, pirometry, przenośne analizatory nieznanych substancji itp.) oraz sprzęt do ich likwidacji.

Sprzęt ten z pewnością pomoże w lepszym utrzymaniu bezpieczeństwa na terenie Podbeskidzia, gdyż na przestrzeni 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej specyfika zdarzeń obsługiwanych przez strażaków znacząco się zmieniła. Kiedyś wyjeżdżali głównie do pożarów. Teraz trzon zdarzeń to wszelkiego rodzaju miejscowe zagrożenia: wypadki samochodowe, kataklizmy naturalne, wycieki nieznanych substancji, itp.
W naszym rejonie operacyjnym znajduje się sporo zakładów wytwórczych, gdzie do produkcji wyrobów stosuje się substancje łatwopalne , bądź też zagrażające środowisku naturalnemu w momencie wycieku. Dlatego też pragniemy mieć możliwość dobrego rozpoznania, z jaką substancją mamy do czynienia, by można było skuteczniej reagować i neutralizować je. Chcemy również mieć możliwość rozpoznawania skażenia chemicznego na odległość - bez potrzeby wprowadzania w strefę zagrożenia ratowników, co zawsze wiąże się z ryzykiem.

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 istnieje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, prowadząca działania w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego związanego z uwolnieniem substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego. Działania te są prowadzone w czasie wystąpienia awarii: w zakładach przemysłowych dużego i zwiększonego ryzyka (na instalacjach technologicznych, w pomieszczeniach magazynowych), a także podczas transportu kolejowego i drogowego.

nowy samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznegonowy samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego