pomiar tlenkuKomenda Miejska PSP w Bielsku-Białej, kolejny rok z rzędu rozpoczyna kampanię informacyjną „Nie dla czadu”, która ma na celu podniesienie świadomości Bielszczan o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą tlenek węgla, powstający w wyniku niewłaściwego spalania, jak również złej wentylacji. Niewiele osób wie, że do zatrucia czadem wystarczy dosłownie chwila, dlatego też przypominamy że podstawowym krokiem do zapewnienie sobie bezpieczeństwa jest wykonanie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych.

60 sekund – w takim czasie stężony tlenek węgla może zabić. W całym kraju co roku dochodzi do kliku tysięcy zaczadzeń, w tym kilkaset ze skutkiem śmiertelnym. Tylko w minionym sezonie grzewczym bielska straż pożarna odnotowała 76 osób poszkodowanych, w tym 29 dzieci. Przyczyny tragedii są najczęściej takie same: zaniedbanie, niewiedza, ignorancja przepisów, wadliwe instalacje odprowadzania spalin.

W sobotę, 8 października br. , sześć zastępów straży pożarnej zostało zadysponowanych do zadymienia w budynku wielorodzinnym przy ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej. Kiedy strażacy dokonali sprawdzenia pomieszczeń mieszkalnych okazało się, że lokatorka jednego z mieszkań rozpaliła w piecu kaflowym, a dym przedostał się do pozostałych lokali przez nieszczelny przewód kominowy.

Straż pożarna przypomina, że przed włączeniem centralnego ogrzewania powinno zadbać się o przegląd oraz wyczyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych przez wykwalifikowanego kominiarza. Po poprzednich sezonach grzewczych w przewodach kominowych mogą pojawić się uszkodzenia i pęknięcia, osadza się również sadza i inne zanieczyszczenia, które mogą doprowadzić do pożaru sadzy, a tym samym uszkodzenia struktury budowlanej komina. Pamiętajmy, że obowiązek przeglądów i czyszczenia kominów wynika nie tylko z dbałości o infrastrukturę budynku, lecz również z obowiązujących przepisów prawnych.

Pamiętaj aby dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.