SDM 3Pielgrzymi, którzy przyjechali w Beskidy, zakończyli pobyt w diecezji bielsko-żywieckiej. Strażacy z komendy miejskiej PSP oraz ochotniczych straży pożarnych z miasta i powiatu bielskiego dbali o bezpieczeństwo młodzieży przez cały czas pobytu wiernych.

Wczoraj w czasie niedzielnego spotkania wszystkich grup w Bielsku-Białej, na terenie przy hali sportowej pod Dębowcem siedem zastępów straży pożarnej dbało o bezpieczeństwo pielgrzymów. Do zabezpieczenia przydatny okazał się również quad z JRG nr 1, który z uwagi na wąskie przejścia i utrudniony przejazd pojazdów ciężarowych, okazał się pomocny do dowożenia wody dla pielgrzymów oraz służb.

Na ulicy Karbowej na potrzeby akcji uruchomiono sztab, w skład którego wchodził m.in. Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Caputa Adam. Natomiast w KM PSP przy ulicy Leszczyńskiej powstał sztab w składzie st. bryg. Grygiel Krzysztof - Zastępca Komendanta PSP w Bielsku-Białej, bryg. Szkucik Tadeusz - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, mł. insp. Gałuszka Krzysztof - Zastępca Komendanta Policji oraz nadkom. Jurasz Elwira - Rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego Policji. Spotkanie młodzieży przebiegało spokojnie i bezpiecznie.

W dniu 21 lipca 2016 r. w trakcie uroczystej Mszy Św,. na Trzech Lipkach., teren uroczystości zabezpieczały dwa zastępy straży pożarnej. Tam również spotkanie przebiegało w spokojnej, rodzinnej atmosferze.

To nie koniec udziału KM PSP w Bielsku-Białej w Światowych Dniach Młodzieży. Dzisiaj o 3 w nocy jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bielsku-Białej wyjechał na zabezpieczenie ośmiodniowego pobytu pielgrzymów w Krakowie. Z kolei w dniu 28 lipca br. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz drabina mechaniczna z JRG nr 1 wraz z 19 druhami z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu bielskiego będzie zabezpieczać pobyt papieża w Częstochowie.

Zdjęcia: KMP w Bielsku-Białej

SDM 1SDM 2SDM 5SDM 6SDM 7SDM 8SDM 9SDM 10