sdmW naszej diecezji pojawili się już pierwsi pielgrzymi, którzy wezmą udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Wczoraj strażacy pomagali w zabezpieczeniu miejsca przyjazdu trzech autokarów z Francji oraz rozlokowaniu osób na poszczególne kwatery.

W ciągu najbliższych trzech dni tj. 20-22.07.2016 r. pielgrzymi będą mieli zróżnicowany plan pobytu w diecezji. W dniach 21 i 24 lipca w Bielsku-Białej należy spodziewać się wzmożonego ruchu pielgrzymkowego.

 

Poniżej przedstawiamy informację o zmianie organizacji ruchu na terenie Bielska-Białej.

21.07.2016 – Wzgórze Trzy Lipki

W dniu 21.07.2016 r. w godz. 9.00-16.00 w Starym Bielsku zmiana w organizacji ruchu polegająca na:
• Wprowadzeniu zakazu ruchu na ul. Nad Potokiem (z wyjątkiem osób upoważnionych oraz mieszkańców) - odcinek od ul. Wita Stwosza do ul. Sobieskiego. Ruch na tym odcinku będzie odbywał się jednokierunkowo.
• Wprowadzeniu zakazu ruchu z wyjątkiem MZK na ul. św. Stanisława.
• Wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Portowej (od ul. Nad Potokiem do ul. Pienińskiej) oraz na ul. Zuchów (od ul. Pienińskiej do ul. Rejsowej).

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.07.2016 – Teren ZIAD w Bielsku-Białej

W dniu 24.07.2016 r. w godz. 8.00 – 24.00 w rejonie hali widowiskowo-sportowej zmiana w organizacji ruchu polegająca na:
• Wprowadzeniu zakazu ruchu na ul. Gościnnej (z wyjątkiem osób upoważnionych oraz mieszkańców) - odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Kolistej. Ruch na tym odcinku będzie odbywał się jednokierunkowo.
• Wprowadzeniu zakazu ruchu na ul. Armii Krajowej (z wyjątkiem osób upoważnionych) - odcinek od ul. Młodzieżowej do ul. Karbowej. Ruch na tym odcinku będzie odbywał się jednokierunkowo.
• Wprowadzeniu zakazu ruchu na ul. Karbowej (z wyjątkiem osób upoważnionych) - odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Kolistej. Ruch na tym odcinku będzie odbywał się jednokierunkowo.
• Wprowadzeniu zakazu ruchu na ul. Kolistej (z wyjątkiem osób upoważnionych oraz mieszkańców) - odcinek od ul. Karbowej do ul. Gościnnej. Ruch na tym odcinku będzie odbywał się jednokierunkowo.
• Na ww. ciągach ulic zostaną wyznaczone parkingi dla autobusów.
• Ww. ulice zostaną oznakowane strefą zamieszkania.

24 lipca