wentylacjaW nocy z soboty na niedzielę strażacy zostali wezwani do pomiaru tlenku węgla w budynku mieszkalnym przy ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej. Przed przyjazdem straży pożarnej lokatorka mieszkania została zabrana przez pogotowie ratunkowe do szpitala z objawami zatrucia.

Strażacy dokonali pomiarów na obecność tlenku węgla we wszystkich trzech mieszkaniach mieszczących się w budynku. Po przewietrzeniu całego domu, w kotłowni mieszkania na parterze stwierdzono wydzielanie się czadu z piecyka gazowego i całkowicie zatkany kawałkiem drzewa przewód wentylacyjny. Dodatkowo na parterze, stwierdzono obecność tlenku węgla w pobliżu kominka. W mieszkaniu na pierwszym piętrze stwierdzono wydzielanie czadu z piecyka łazienkowego. Z kolei w mieszkaniu na drugim piętrze stwierdzono zatkany talerzem plastikowym przewód wentylacyjny w kotłowni. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynikało, że od czasu remontu przewodów kominowych pojawiały się ciągle problemy. Strażacy wydali zakaz użytkowania piecyków gazowych oraz kominków do czasu do czasu kontroli kominiarskiej przewodów spalinowych i wentylacyjnych w całym domu.

 

Główną przyczyną zatruć czadem – tlenkiem węgla są:

  • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe (szczelnie zamknięte okna w pomieszczeniach w którym następuje spalanie gazu lub innych paliw). Najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy gazowy podgrzewacz wody;
  • niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Pamiętaj, nie zaklejaj kratek wentylacyjnych ani okien!

 Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku.