KM PSP. 12910 grudnia br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej przy ulicy Leszczyńskiej odbyła się uroczystość związana z przekazaniem samochodów ratowniczo-gaśniczych, otwarciem Centrum Zarządzania Kryzysowego i Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej, włączeniem Wojskowej Straży Pożarnej z 18 Batalionu Powietrznodesantowego do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, nadaniem wyższych stopni służbowych strażakom w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz zakończeniem II etapu remontu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

W uroczystości wzięli udział m.in.

  • Śląski Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Marek Rączka,
  • Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP w Tychach, Cieszynie, Pszczynie i Żywcu,
  • Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult,
  • Przewodniczący Rady Miasta - Jarosław Klimaszewski,
  • Starosta Bielski - Andrzej Płonka,
  • Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego - Jan Borowski,
  • Proboszcz parafii Bielsko-Biała Leszczyny - ks. Józef Jasek.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP przez Zastępcę Dowódcy JRG nr 1 mł. bryg. Witolda Inerowicza oraz uroczystego przekazania trzech samochodów dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.

Dzięki środkom NFOŚiGW oraz KG PSP, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 otrzymała nowy ciężki samochód ratownictwa chemicznego jako podstawowy samochód specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego jednej z czterech funkcjonujących w naszym województwie. Wartość samochodu z wyposażeniem to 2 mln 100 tys. zł.

W pojeździe znajduje się m.in. sprzęt do identyfikacji substancji niebezpiecznych, pompy beczkowe do substancji palnych i żrących, pompy perystaltyczne do substancji niebezpiecznych, zbiorniki do przepompowywania, węże absorpcyjne, zestaw narzędzi nieiskrzących czy urządzenia do dekontaminacji. Strażacy mają również do dyspozycji najnowszą wersję kamery termowizyjnej. W wozie jest także standardowy pakiet do udzielania pierwszej pomocy oraz respirator.

Kolejne dwa samochody zostały zakupione przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach ze środków KW PSP, WFOŚiGW przy znaczącym udziale środków finansowych pozyskanych przez KM PSP od samorządów miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego, miast i gmin naszego powiatu, a także zakładów pracy i przedsiębiorstw z naszego rejonu. Jeden z tych samochodów Renault to średni samochód gaśniczy z napędem 4x2, który będzie stanowił wyposażenie Posterunku PSP w Czechowicach-Dziedzicach, drugi średni samochód gaśniczy Scania z napędem 4x4 pozostanie w JRG nr 1. Oprócz samochodów nasza komenda otrzymała także agregat zakupiony przez KG PSP oraz ponton, który zakupiła gmina Porąbka. Poświęcenia samochodów dokonał ks. Józef Jasek -proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla.

W dalszej części uroczystości odczytano akt włączenia Wojskowej Straży Pożarnej z 18 Batalionu Powietrznodesantowego do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wręczono go na ręce Zastępcy Dowódcy 18 Batalionu Powietrznodesantowego mjr. Sławomira Kożucha.

Jak powiedział st. bryg. Adam Caputa: „Wojskowa Straż Pożarna jako jedna z sześciu w naszym kraju została włączona do KSRG. Wejście w te struktury stanowi wyróżnienie dla jednostki za jej dotychczasowe działania ratownicze w których strażacy WSP z wielkim zaangażowaniem wiele razy ratowali życie i mienie naszego miasta i powiatu”.

W kolejnym punkcie uroczystości odczytano akty nadania wyższych stopni funkcjonariuszom KM PSP w Bielsku- Białej. Następnie Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka wraz z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała Jackiem Krywultem, Starostą Bielskim Andrzejem Płonką oraz Komendantem Miejskim PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Adamem Caputą dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi nowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wspólnego dla miasta i powiatu, połączonego ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP.

Jak powiedział Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Adam Caputa : „Realizacja tego projektu w tak krótkim czasie (8 lipca projekt był gotowy, ogłoszono przetarg, a 14 sierpnia nastąpiło przekazanie placu budowy, inwestycję zakończono 30 listopada) była możliwa dzięki wsparciu finansowemu władz miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego, a także dzięki ciężkiej pracy projektantów, wykonawców inwestycji oraz pracowników wydziału operacyjno-szkoleniowego i kwatermistrzowsko-technicznego”.

Nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego połączone ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego posiada trzy podstawowe, niezależne stanowiska dyspozytorskie PSP, które zastępują cały dotychczasowy system łączności (m.in. znienawidzone przez dyżurnych rozdzwonione telefony, które zastępuje jeden guzik). Ponadto nowe CZK ma możliwość „zdalnego” rozgłaszania alarmów i otwierania bram wyjazdowych w jednostkach oddalonych m.in. w JRG w Wapienicy oraz Posterunku w Czechowicach-Dziedzicach. Wydzielono również pomieszczenia sztabowe wraz z dwoma stanowiskami komputerowymi dla zespołów zarządzania kryzysowego z miasta Bielsko-Biała oraz powiatu bielskiego na wypadek zdarzeń „szczególnych” . Koszt budowy CZK to kwota 1,2 mln zł.

Ostatnim punktem uroczystości przed wystąpieniami zaproszonych gości było oficjalne zakończenie II etapu remontu przeprowadzonego w 2015 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. Efekty tegorocznych prac w tej jednostce można było zobaczyć w czasie prezentacji multimedialnej.

W ub. roku zakończono I etap remontu JRG nr 2 obejmujący kompleksowy remont garaży oraz zaplecza technicznego. Wizytujący w październiku ub. roku JRG 2 Komendant Główny PSP podjął decyzję o kontynuowaniu remontu i w związku z tym przekazał kwotę 300 tys. na II etap remontu, który obejmował część operacyjno-socjalną załogi. Zakres prac był bardzo szeroki i w związku z tym dodatkowe środki zostały przekazane przez Pana Prezydenta Miasta Bielska-Białej, a także zakłady pracy i przedsiębiorstwa.

Na zakończenie Komendant Miejski PSP st. bryg. Adam Caputa w swoim przemówieniu przypomniał że powody dzisiejszej uroczystości to zasługa naszych jednostek zwierzchnich, władz samorządowych Bielska-Białej i powiatu bielskiego, samorządów miast i gmin, wspierających nas zakładów pracy i przedsiębiorstw, ale także ogromna praca wykonana przez strażaków KM PSP.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka w swoim przemówieniu docenił dotychczasowe działania bielskich strażaków, które przyczyniły się w ostatnich latach do znaczącej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego, a także poprawy warunków bytowych samych strażaków.

Z kolei Prezydent Miasta Jacek Krywult w swoim przemówieniu powiedział, że w końcu po blisko sześciu latach udało się stworzyć dla miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego tak ważne dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców Centrum Zarządzania Kryzysowego połączone ze stanowiskiem kierowania. Przypomniał również, że dzisiejsza uroczystość nie miałaby miejsca gdyby nie determinacja Komendanta Miejskiego PSP Bielsku-Białej.

{phocagallery view=category|categoryid=53}