wwwGłówny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki najnowszych badań, z których wynika, że straż pożarna jest instytucją życia publicznego, której Polacy najbardziej ufali w pierwszej połowie 2015 r.

Zaufanie do straży pożarnej deklaruje ok. 94 proc. Polaków. Polacy ufają także pogotowiu ratunkowemu – tak wskazało ok. 84 proc. badanych. Dużym zaufaniem Polaków cieszy się także wojsko (ponad 72 proc.) oraz policja i kościół (po ok. 67 proc.).

Jak wskazał GUS, poziom zaufania do wybranych instytucji zależny jest od płci i wieku respondentów. Generalnie, im jesteśmy starsi, tym bardziej ufamy instytucjom. Jak podaje GUS, wyniki pochodzą z II edycji "Badania Spójności Społecznej", zrealizowanej w I połowie 2015 r. Wzięło w nim udział 14 tys. osób w wieku 16 lat i więcej.

 

Tekst: KG PSP opracowany w oparciu o notatkę informacyjną sporządzoną na podst. "Badania Spójności Społecznej". Zdjęcie:Wykres obrazujący zaufanie Polaków do poszczególnych instytucji.