Uszkodzone lub niedrożne kominy, niesprawna wentylacja czy urządzenia grzewcze, a także wadliwe podłączenie do komina lub jego brak to najczęstsze przyczyny zaczadzeń i pożarów. W ciągu minionego weekendu bielscy strażacy kilkakrotnie wyjeżdżali do pożarów związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe.

Prawdopodobnie nieszczelność przewodu kominowego była przyczyną pożaru do którego doszło w niedzielę po południu w Bielsku-Białej przy ulicy Młyńskiej. Kiedy jednostki przybyły na miejsce, jedno z mieszkań budynku wielorodzinnego było mocno zadymione. Po wstępnym rozpoznaniu stwierdzono, że dym wypełniający pomieszczenia wydostaje się z nieszczelnych przewodów kominowych. Wygaszono palenisko w piecyku grzewczym na paliwo stałe typu "koza" powodujący zadymienie. Materiał palny po wyniesieniu na zewnątrz budynku przelano prądem wody. Następnie oddymiono pomieszczenia i przeprowadzono pomiar stężenia tlenku węgla.

Z kolei w sobotę rano 3 jednostki straży pożarnej gasiły pożar w Zabrzegu. Paliło się w piwnicy budynku jednorodzinnego. Po wstępnym rozpoznaniu ustalono, iż przyczyną zadymienia były palące się śmieci i materiały łatwopalne na które został wysypany gorący popiół. Ratownicy podali jeden prąd wody na palące się materiały.

Tego samego dnia wieczorem strażacy gasili pożar, który wybuchł w obiekcie gastronomicznym w Bielsku-Białej na ulicy Podcienie. Pożar powstał na wskutek zapalenia się sadzy w kominie. Strażacy usunęli palące się sadze z pionowej części komina, poziome połączenie paleniska z kominem(rurę stalową) zdemontowano i wyniesiono z lokalu. W wyniku pożaru, okopceniu uległa ściana oraz sufit, a ponadto została uszkodzona instalacja elektryczna.

Straż pożarna przypomina.

Przed sezonem grzewczym należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych zwracając szczególną uwagę, czy:

  • przewód kominowy jest drożny,
  • nie występują uszkodzenia komina,
  • do komina nie zostały wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych,
  • rury dymowe nie są przeprowadzone bez zabezpieczenia prze palne stropy, ściany lub dachy,
  • paleniska zostały odpowiednio zainstalowane do przewodów kominowych i wentylacyjnych,
  • przy drzwiczkach wyciorowych i kontrolnych w odległości mniejszej niż 0,5 m nie są składowane materiały palne.