czad domPrzed nami kolejny sezon grzewczy, jak co roku Państwowa Straż Pożarna wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych rozpoczyna kampanię informacyjną „NIE dla czadu”.

W ubiegłym sezonie grzewczym 2014/2015 Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej wyjeżdżała 84 razy do pomiarów tlenku węgla, w wyniku tych zdarzeń czadem podtruło się 85 osób, w tym 27 dzieci.

Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa takich jak: niezaklejanie kratek wentylacyjnych, dbanie o dobry stan techniczny urządzeń znajdujących się w naszych domach, czy zakup i instalacja czujnika tlenku węgla pozwoli na to, aby nasze domy i mieszkania stały się bezpieczniejsze.

W obecnym sezonie grzewczym bielscy strażacy zostali wezwani do pomiaru tlenku węgla w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego w Bielsku-Białej przy ulicy Teodora Sixta. Zdarzenie miało miejsce minionej soboty. Kiedy strażacy weszli do mieszkania, wewnątrz panowało zadymienie, na prośbę lokatora wezwali pogotowie ratunkowe w celu przebadania jego oraz jego dwójki dzieci w wieku 2 miesiące oraz 3,5 roku . W mieszkaniu piętro niżej zastano palące się drewno w kominku. Strażacy wygasili kominek i zalecili wietrzenie pomieszczeń oraz nieużytkowanie kominka do czasu przeglądu przez osoby uprawnione.

Na stornie www.straz.gov.pl  dostępny jest film dotyczący kampanii NIE DLA CZADU.