GRT -10Podnoszenie samochodów osobowych, stawianie na koła przewróconych ciężarówek to tylko niektóre założenia ćwiczeń, jakie od poniedziałku prowadzi specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Bielsku-Białej.

Strażacy ćwiczą przez 3 dni na placu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Miejskiej przy ulicy Leszczyńskiej. Ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego nieco różnią się od typowych działań gaśniczych, gdzie trzeba podejmować szybkie decyzje, aby w jak najkrótszym czasie opanować żywioł. W działaniach drogowych bardzo ważna jest precyzja i odpowiednia stabilizacja pojazdu, by w czasie akcji nie doszło do zagrożenia życia osób poszkodowanych, jak również samych ratowników. Dlatego też ważne jest żeby strażacy mieli możliwość przećwiczenia różnych wariantów wypadków, które mogą powstać w rzeczywistości.

 

W trakcie tych ćwiczeń rozpatrywano scenariusz, w którym samochód ciężarowy został przewrócony na bok i trzeba go z powrotem postawić na koła. Do tego celu wykorzystano ciężki samochód ratownictwa techniczno – drogowego typu Mega City z łańcuchami i zawiesiami.

Specjalistyczna Grupę Ratownictwa Technicznego utworzono na bazie JRG nr 1 w Bielsku-Białej w 2013 roku. Podstawowym celem jej powołania jest możliwość szybkiego dysponowania sił i środków do zagrożeń technicznych, do usunięcia których konieczne jest użycie większej ilości specjalistycznego i ciężkiego sprzętu. Wyposażenie grup w pożarnicze samochody specjalne zostało dobrane ,tak aby możliwe było usuwanie zagrożeń technicznych w bardzo szerokim zakresie. Grupy stosują techniki ratownicze i wykorzystują specjalistyczny sprzęt do działań ratowniczych podczas katastrof i wypadków komunikacyjnych ,budowlanych oraz infrastruktury technicznej.

Zdjęcia można wykorzystać własność: KM PSP Bielsko-Biała

GRT - 2GRT - 3GRT - 4GRT - 6GRT - 11