trawy 1 1Pomimo apeli o zaprzestaniu wypalania traw, strażacy tylko w sobotę gasili osiem pożarów suchych traw i zarośli. Paliło się między innymi w Bielsku-Białej przy Młodzieżowej i Podleśniej oraz w Bierach, Buczkowicach, Czechowicach-Dziedzicach i Kobiernicach. We wszystkich przypadkach działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu prądów wody na palące się suche trawy i zarośla.

Celowe podpalanie oraz tzw. wykonywanie „porządków” na nieużytkach poprzez spalenie pozostałości roślinnych powodują, że strażacy każdego dnia gaszą pożary, które niejednokrotnie zagrażają mieniu innych osób, a są przypadki, że zdrowiu i życiu. Zniszczenia ulega struktura gleby, mikroorganizmy oraz drobne zwierzęta i ptaki. Apelujemy do mieszkańców o zaniechanie wypalania traw i pozostałości roślinnych.

 

Jak pokazują statystki z poprzednich lat - wypalanie traw w pobliżu twojego domu zagraża twojemu życiu, zdrowiu i dobytkowi.