pustostanPrawdopodobnie podpalenie było przyczyną dwóch pożarów jakie wybuchły w czasie minionej służby w Bielsku-Białej.

Pierwszy z nich miał miejsce po godzinie 13 przy ulicy Karpackiej. Jako pierwszy na miejsce dotarł zastęp z OSP Kamienica. Dokonano rozpoznania i stwierdzono, że na poddaszu starego, opuszczonego i zdewastowanego, drewnianego budynku występuje silne zadymienie. Po dojeździe kolejnych jednostek podano prąd wody na palące się legary drewnianego stropu. Po ugaszeniu dokonano niezbędnych prac rozbiórkowych nadpalonych elementów. W opuszczonym budynku stwierdzono ślady bytowania osób trzecich - wezwano patrol policji.

Drugi pożar pustostanu miał miejsce o2:40 w nocy przy ulicy Lipnickiej. Po ugaszeniu pożaru strażacy przeszukali obiekt pod względem obecności osób poszkodowanych - nie znaleziono. Nadpaloną konstrukcję rozebrano i przelano wodą. Budynek został dokładnie przewietrzony i sprawdzony nie stwierdzając zagrożenia. Na miejsce zdarzenia przybyła właścicielka obiektu. Dalsze czynności wyjaśniające okoliczności powstania pożaru prowadzi pozostała na miejscu zdarzenia Policja. W działaniach wzięło udział pięć jednostek straży pożarnej. Działania zakończono po 3 godzinach.

Zdjęcie: Mirosław Jamro, Pressmix, www.bielsko.biala.pl