czad domKolejne zatrucie tlenkiem węgla w Bielsku-Białej, dopuszczalne stężenie tlenku węgla przekroczyło 100-u krotnie dopuszczalną normę.

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w kamienicy przy ulicy Orkana. Gdy strażacy przybyli na miejsce, poszkodowaną nieprzytomną kobietą zajmowało się pogotowie ratunkowe. Strażacy dokonali pomiarów tlenku węgla w całym mieszkaniu. Urządzenie pomiarowe wskazywało 2000 ppm jest to wartość przekraczająca 100-krotnie dopuszczalną normę. Strażacy dla pewności sprawdzili również sąsiednie mieszkania, jak się okazało tam również występował trujący gaz. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia był nieszczelny przewód kominowy. Działania zakończono, gdy w mieszkaniu poszkodowanej, na klatce schodowej oraz pozostałych mieszkaniach wskazania przyrządów wynosiły 0 ppm CO.

 

Tylko w ubiegłym sezonie grzewczym liczba zatruć czadem w województwie śląskim wyniosła 654, w tym 9 ze skutkiem śmiertelnym. Straż Pożarna apeluje aby dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.