pomiar tlenkuJeszcze nie było mrozów, a czad daje już Bielszczanom o sobie znać. Od 1 października do wczoraj bielscy strażacy mieli już w mieście Bielsko-Biała i powiecie bielskim 15 interwencji związanych z czadem, z czego 13 osób zostało zabranych do szpitala, w tym sześcioro dzieci.

Wczoraj przed godziną dwudziestą strażacy zostali wezwani do bloku mieszkalnego przy ulicy Jesionowej w Bielsku-Białej, gdzie podtrutą tlenkiem węgla 26-letnią kobietę zajmowało się pogotowie ratunkowe. Strażacy dokonali pomiarów stężenia gazu w całym mieszkaniu, jak się okazało urządzenie pomiarowe przekroczyło znacznie dopuszczalną normę. W pomieszczeniu łazienki wartości wskaźników były największe.

 

Strażacy sprawdzili również sąsiednie mieszkania i ustalono, że prawdopodobną przyczyną ulatniania się tlenku węgla jest zatkany przewód spalinowy. Wszystkie mieszkania zostały dokładnie przewietrzone oraz został wydany zakaz użytkowania w nich piecyków i przewodu spalinowego do czasu kontroli. Osoba poszkodowana została zabrana na obserwację do szpitala.

6 zasad bezpiecznego obchodzenia się z gazem

1. Prawidłowa instalacja

Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

2. Dopływ świeżego powietrza

Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu, czego wynikiem jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.

3. Swobodny odpływ spalin

Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń i zatrucia znajdujących się tam osób.

4. Dobry stan urządzeń

Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Zaprośmy kominiarza

Według prawa polskiego na właścicielu lub zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku, a raz na sześć miesięcy w przypadku ogrzewania gazowego system kominowy.

6. Instalujmy czujki tlenku węgla

Podstawową funkcją czujki tlenku węgla (czadu) jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję użytkownika w sytuacji zagrożenia życia.