nienazwany-1229 października br. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Bielsku-Białej odbyło się oficjalne oddanie do użytku części garażowej jednostki po kompleksowym remoncie.

W uroczystości wzięli udział m.in.
- Komendant Główny PSP - gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz,
- Śląski Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Marek Rączka,
- Prezydent Bielska-Białej Pan Jacek Krywult,
- st.bryg. Aleksander Radkowski - były Komendant Wojewódzki PSP w Bielsku-Białej.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu PSP przed jednostką, następnie Dowódca JRG nr 2 bryg. Grzegorz Piestrak przedstawił prezentację obrazującą szereg prac remontowych wykonanych w jednostce od 2008 roku.

W dalszej części uroczystości Komendant Główny gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Markiem Rączką, Prezydentem Miasta Bielsko-Biała Jackiem Krywultem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi w garażach jednostki.

Na zakończenie uroczystości zabrali głos zaproszeni goście: Komendant Główny PSP, Prezydent Bielska-Białej oraz Śląski Komendant Wojewódzki PSP.

St. bryg. Adam Caputa w swoim wystąpieniu podziękował Komendantowi Głównemu PSP, Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz władzom samorządowym Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego za pomoc finansową, której efektem jest zakończenie I etapu prac remontowo-modernizacyjnych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. Komendant Miejski podziękował również wszystkim strażakom, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie i przeprowadzenie remontu, a także władzom samorządowym Bielska - Białej i powiatu bielskiego, którzy dostrzegają konieczność inwestowania w bezpieczeństwo swoich mieszkańców.

Komendant Główny gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka w swoich przemówieniach docenili dotychczasowe działania bielskich strażaków, które przyczyniły się w ostatnich latach do znaczącej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego, a także poprawy warunków bytowych samych strażaków.

W 2014 roku w Bielsku-Białej obchodzono jubileuszu 150-lecia działalności straży pożarnej. Miesiąc czerwiec br. to był czas kiedy odbywały się główne uroczystości rocznicowe. Tegoroczny jubileusz strażacy z Bielska-Białej chcieli także uzupełnić o wymierny efekt współpracy i współfinansowania Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP, Komendy Miejskiej PSP z samorządami miasta i powiatu bielskiego, którego efektem jest gruntowny remont części operacyjne JRG nr 2.

Już w 2008 roku równolegle z końcówką prac na nowym obiekcie przy ul. Leszczyńskiej rozpoczęto w JRG 2 pierwsze prace polegające na :

  • przebudowie przyłącza kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem oczyszczania ścieków z garaży i projektowanej myjni pojazdów,
  • przebudowie przyłącza gazowego,
  • wymianie bram garażowych.

Prace w JRG n2 kontynuowano w 2009, 2010 i 2011 roku wykonując m.in:

  • częściową wymianę stolarki okiennej, ocieplenie obiektu, remont balkonu,
  • modernizację systemu ciepłej wody użytkowej,
  • naprawę i ocieplenie 19 sztuk kominów wentylacyjnych i spalinowych oraz
  • ocieplenie ściany szczytowej.

W 2013 roku KM PSP rozpoczęła działania mające na celu przeprowadzenie kompleksowego remontu przyziemia oraz garaży obiektu JRG nr 2. Jesienią 2013 roku przeprowadzono remont i modernizację instalacji C.O. oraz instalacji kanalizacyjnej. Opracowano także projekt remontu instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla pomieszczeń garażowych , którą m.in. dzięki wsparciu Komendanta Głównego PSP udało się wykonać w 2014r.

Podczas uroczystości pokazano również najnowszy sprzęt na którego środki finansowe przekazał Komendant Główny PSP. Jest to quad z osprzętem, który bardzo pomoże w realizacji zadań zarówno podczas działań w górach, akcjach powodziowych jak i realizacji innych zadań ratowniczych.

Zdjęcia można wykorzystać z dopiskiem: Foto- mł.asp. Mariusz Zelek - KM PSP Bielsko-Biała

003005007019nienazwany-3nienazwany-17