Rozszczelnienie zbiorników z gazemWe wtorek, ok. godz. 1730 , spacerujący ul. Trakcyjną w Bielsku-Białej mężczyzna wyczuł zapach gazu. O tym fakcie poinformował Stanowisko Kierowania KM PSP w Bielsku-Białej, które na miejsce zadysponowało Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 oraz Pogotowie Gazowe. Po przyjeździe na miejsce zastano teren byłej, nieczynnej stacji paliw, na którym znajdowały się dwa naziemne stało-ciśnieniowe zbiorniki gazu, zbiornik naziemny na paliwo ciekłe oraz cysterna samochodowa. Instalacja gazowa była częściowo rozebrana. Zabezpieczono teren działań. Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych dokonali pomiarów wokół zbiorników - wynik ok. 6% dolnej granicy wybuchowości. Ratownicy stwierdzili ponadto, że z niezabezpieczonej kryzy ulatnia się gaz, część instalacji była oszroniona, co wskazywało na dłuższy czas emisji gazu do atmosfery. Do czasu lokalizacji wycieku teren zdarzenia został zabezpieczony trzema kurtynami wodnymi, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się gazu.

Sprawdzono również, czy w pobliżu znajdują się studzienki kanalizacyjne. Jedna studzienka ściekowa została zabezpieczona – nie stwierdzono w niej stężenia gazu. Przy pomocy drewnianego kołka oraz bandażu nasączonego wodą strażacy uszczelnili kryzę, skutecznie ograniczając emisję gazu. Sprawdzono instalację przy zbiornikach stwierdzając, iż jeden z zaworów był częściowo nieszczelny.
W dwóch zbiornikach o pojemności 4850 dm3 każdy, znajdowało się ok. 7,17 m3 gazu propan-butan. Aby zlikwidować zagrożenie podjęto decyzję o usunięciu z nich gazu propan-butan. Za pomocą przybyłej na miesjce akcji cysterny z kompresorem przetłoczono fazę ciekłą gazu.  Aby w pełni usunąć zagrożenie, po przetłoczeniu fazy ciekłej przystąpiono do wypalenia fazy gazowej oraz dodatkowo do "przedmuchania" zbiorników azotem. Sprawdzono pobliski teren miernikami gazowymi. Całość działań zakończono ok. godz. 300 rano, jednak do godziny 600 pozostawiono jeden zastęp strażaków celem kontroli występowania gazu w pobliżu wycieku.

Od początku działań ul. Trakcyjna była wyłączona z ruchu, zastępy prewencyjne Policji zabezpieczały teren. W związku z niebezpieczeństwem został także ewakuowany z personelu i klientów, znajdujący się w pobliżu sklep spożywczy. 

Po zakończeniu działań przez strażaków, teren akcji przekazano Policji, która prowadzi dalsze czynności związane ze zdarzeniem.

W akcji brało udział 13 wozów bojowych straży pożarnej, w tym 8 z Państwowej Straży Pożarnej, 4 z Ochotniczych Straży Pożarnych i jeden z Wojskowej Straży Pożarnej, łącznie 44 strażaków, oraz Policja i Pogotowie Gazowe.

Zdjęcie można wykorzystać z dopiskiem: Foto: Mirosław Jamro, bielsko.biala.pl