Od 20 stycznia do 3 marca w poszczególnych województwach będą trwały ferie zimowe. W naszym województwie, podobnie jak w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim i pomorskim, od 20 stycznia do 2 lutego. W związku z tym, mając na uwadze szczególne zagrożenie bezpieczeństwa w tym okresie, 17 stycznia, z inicjatywy wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, rusza na terenie naszego województwa akcja „Bezpieczne ferie 2014”. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego. Na czas trwania akcji, która potrwa do 3 marca br. zostanie uruchomiony całodobowy telefon interwencyjny. Pod numerem +48-32-200-21-71 będzie można zgłaszać wszelkie błędy i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.

Podczas „Bezpiecznych ferii 2014” służby nasilą swe kontrole. Głównymi celami akcji będą:

  • zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych,
  • zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży,
  • zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
  • podnoszenie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań.

Jak wynika z danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas ubiegłorocznych wakacji na terenie województwa śląskiego wypoczywało blisko 57 tys. osób na ponad 1390 turnusach. W ramach nadzoru nad wypoczynkiem Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadziło 496 kontroli. Dziewięciu organizatorom odmówiono wydania zaświadczeń o zgłoszeniu wypoczynku. Skontrolowano także ponad 1100 autokarów turystycznych, 20 kąpielisk i przeprowadzono blisko 470 kontroli stanu sanitarnego w placówkach wypoczynku, w wyniku których nałożono 9 mandatów karnych.

Więcej informacji na temat "bezpiecznych Ferii 2014", w tym "Poradnik bezpiecznego wypoczynku", informacje na temat kontroli autokarów oraz zestawienie koordynatorów akcji można znaleźć w serwisie internetowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W serwisie internetowym Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży.