Nowe wozy bojoweW dniu dzisiejszym na placu przed budynkiem KM PSP w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43 o godzinie 1400 nastąpi przekazanie i poświęcenie nowych dwóch  samochodów dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 PSP w Bielsku-Białej.

Pierwszy z nich będzie stanowił doposażenie w drugi wóz bojowy Posterunku Zamiejscowego PSP w Czechowicach-Dziedzicach. Jest to samochód gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego, wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 750 litrów i wysokociśnieniową autopompę o wydajności 250 litrów na minutę. Samochód  ten, na podwoziu IVECO DAILY, pozyskany został ze środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
Obsadę wozu stanowi czterech ratowników oraz kierowca.
Na wyposażeniu oprócz standardowego sprzętu ratowniczo- gaśniczego posiada nowo zakupiony sprzęt:
1) ratownictwa technicznego: zestaw hydrauliczny LUKAS z kompletem narzędzi hydraulicznych i poduszkami wysokociśnieniowymi o następujących parametrach:

  •  pompa hydrauliczna o ciśnieniu roboczym 700 bar,
  •  nożyco- rozpierak: siła tnąca 387 kN, siła rozpierająca 38 kN, pole pracy 365mm
  •  rozpieracz ramieniowy: siła rozpierająca 230 kN, pole pracy 800mm,
  •  nożyce: siła tnąca 962 kN, pole pracy 202m,
  •  rozpieracz kolumnowy: siła rozpierająca 135 kN, pole pracy 500mm,

2) ratownictwa medycznego:  respirator i defibrylator służący do bezpośredniego ratowania życia ludzi, u których nastąpił zanik podstawowych funkcji życiowych oraz torba ratownicza PSP R2 z pełnym wyposażeniem,
3) sprzęt dielektryczny z detektorem prądu,
4) agregat prądotwórczy FOGO o mocy 3,2 kW,
5) agregat proszkowy o pojemności 50 kg środka gaśniczego,
6) 5 szt aparatów powietrznych typu AUER z zapasowymi butlami,
7) wciągarka elektryczna zamontowana na samochodzie o sile wciągania 120kN i długości cięgna 6 metrów.

Drugi z samochodów znajdzie miejsce w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Wapienickiej 12 w zamian za wysłużony już samochód techniczny marki Ford.
Jest to samochód specjalny lekki ratownictwa technicznego na podwoziu IVECO DAILY pozyskany ze środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Urzędu Miasta w Bielsku-Białej.
Obsadę samochodu stanowi dwóch ratowników oraz kierowca.
Na wyposażeniu oprócz standardowego sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego posiada nowo zakupiony średni zestaw hydrauliczny LUKAS z kompletem narzędzi hydraulicznych o następujących parametrach:

  •  pompa hydrauliczna o ciśnieniu roboczym 700 bar,
  •  nożyco- rozpierak: siła tnąca 387 kN, siła rozpierająca 38 kN, pole pracy 365m,
  •  nożyce: siła tnąca 962 kN, pole pracy 202m,
  •  rozpieracz kolumnowy: siła rozpierająca 135 kN, pole pracy 500mm,
  •  agregat prądotwórczy FOGO o mocy 8 kW.


Materiały i środki opatrunkowe oraz sprzęt medyczny na doposażenie pojazdów zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych. Środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia samochodów zostały przekazane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

Podczas uroczystości nastąpi także przekazanie czterech samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
Zostały one zakupione dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Starosty Bielskiego, Burmistrza Wilamowic oraz Wójta Gminy Wilkowice.

W przekazaniu samochodów, oprócz władz wojewódzkich i miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej wezmą udział m.in. przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, W-ce Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także przedstawiciele służb mundurowych, ratowniczych i współdziałających z terenu miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego.

{phocagallery view=category|categoryid=31}