Nie dla czadu ulotkaDopiero rozpoczął się sezon grzewczy a już bielska straż pożarna odnotowała kilka zdarzeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla. Także i w ten świąteczny weekend nie obyło się bez tego typu zdarzeń.

W sobotę wieczorem około godziny 2000 straż pożarna otrzymała zgłoszenie od mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Legionów w Bielsku-Białej. Po dojeździe na miejsce działań rozpoczęto pomiary tlenku węgla detektorami. Już po wejściu na klatkę schodową pierwszego piętra stężenie tlenku węgla było niebezpieczne dla zdrowia i życia, bo wynosiło 150ppm.

Pomiarów dokonano także w sześciu mieszkaniach tego budynku, gdzie stężenia czadu były także podwyższone i wynosiły od 40 do 430 ppm. Po przeanalizowaniu sytuacji i dokonaniu kilku pomiarów stwierdzono, że prawdopodobnie przyczyną był wadliwie działający piecyk w łazience jednego z mieszkań lub niesprawny jest przewód kominowy spalinowy odprowadzjący gazy spalinowe z tego piecyka. W wyniku zaistniałej sytuacji zakręcono dopływ gazu do piecyka, miejsce działań przekazano właścicielowi mieszkania z zaleceniem nie użytkowania piecyka wraz z instalacją kominową do czasu sprawdzenia przez osoby upoważnione. Na miejscu zdarzenia była także przedstawiciel zarządcy budynku. W trakcie prowadzonych działań właściciela mieszkania wraz z żoną Zespół Ratownictwa Medycznego odtransportował do szpitala w celu obserwacji.

Kilka godzin wcześniej do podobnej sytuacji doszło w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Jana Sobieskiego. W tym przypadku jednego poszkodowanego z objawami zatrucia tlenkiem węgla Zespół Ratownictwa Medycznego odtransportował do szpitala.

Przypominamy i ostrzegamy!

W minionych latach każdy sezon grzewczy związany był ze zwiększoną ilością zdarzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe i gazowe. Bielsko-Biała i powiat bielski znajduje się w ścisłej czołówce miast i powiatów województwa śląskiego, w których odnotowano najwięcej zdarzeń związanych z podtruciem tlenkiem węgla. Jesteśmy świadkami tragicznych zdarzeń związanych z ofiarami tlenku węgla, jak również zatruciami, często ciężkimi.

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, w celu wyeliminowania zagrożenia zatruciem CO wynikającym z niewłaściwego stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach, przypominamy o konieczności przeprowadzenia okresowych kontroli przez uprawnionych kominiarzy.